Goal

Lux sveska 48 listova.
Korica: kunsdruk 300 gr, topla mat plastifikacija, UV lak i glitter.

Unutrašnjost: offsetni papir 70 gr, belina: 100%; kocka, linija, prazna latajn.