REKLAMACIJE

Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, na sledeće načine:

  • usmeno u našim maloprodajnim objektima
  • telefonskim putem na broj + 381 64 88 23 725
  • elektronskim putem na robnakuca@pangraf.com
  • odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu fiskalnog računa ili drugog dokaza o kupovini na uvid.